Zaproszenie do udziału w konferencji

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Programowego zapraszamy do udziału w roli słuchaczy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, która odbędzie się 7 kwietnia 2016 r.na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Organizatorami konferencji są: Zakład Pedeutologii oraz Zakład Poradnictwa Społecznego przy współpracy z: Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej oraz Studenckim Kołem Naukowym Poradnictwa Społecznego „poMOC”. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik – Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Konferencja skierowana jest do osób pracujących na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawicieli placówek oświatowych, nauczycieli czy działaczy społecznych oraz do przedstawicieli środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących na co dzień z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Dokument do pobrania: PROGRAM konferencji.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz rejestracyjny (dostępny TUTAJ) do 6 kwietnia 2016 r. W przypadku zainteresowania otrzymaniem zaświadczenia udziału w konferencji, prosimy o zaznaczenie stosownej informacji w formularzu.

Rejestracja na szkolenia

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy propozycje szkoleń, które odbędą się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”. Rejestracja na szkolenia potrwa do 6 kwietnia 2016 r. do godz. 20:00.Na jedno szkolenie możemy przyjąć 15 osób, stad liczy się kolejność zgłoszeń.

DLA DOKTORANTÓW, PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH / INSTYTUCJI

>>> Szkolenie nr 1 (sala 507, budynek D):

„Historie tworzą ludzi, którzy tworzą historie” – seria filmowa „Narracje Migrantów” jako narzędzie wspierania integracji w klasie wielokulturowej

Opis: Podczas warsztatu zaprezentowana zostanie seria filmowa „Narracje Migrantów” wyprodukowana przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) a także materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem filmów (scenariusze  ćwiczeń, propozycje tematów do dyskusji). Warsztat jest adresowany do osób, które chcą wykorzystywać narzędzie, jakim są filmy w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w celu zwiększania wiedzy o takich zjawiskach jak: uchodźstwo, równe traktowanie, przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji, przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość, kolor skóry, wyznanie.
Prowadząca: Mgr Agnieszka Kozakoszczak, trenerka antydyskryminacyjna, członkini zarządu i koordynatorka programu edukacyjnego w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

>>> Szkolenie nr 2 (sala 308, budynek D):

Między integracją a odrzuceniem. Perspektywa cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego – przypadek Poznania

Opis: Wychodzę z założenia, że pomimo narastającej krytyki, integracja pozostaje najbardziej optymalnym sposobem radzenia sobie z konsekwencjami masowych migracji. Będąc rodzajem kompromisu między zdyskredytowaną polityką asymilacyjną a odrzuceniem i marginalizacją, jako jedyna stwarza szansę na harmonijne uczestnictwo imigrantów w życiu społeczeństwa przyjmującego przy poszanowaniu ich odrębności kulturowej. W ramach szkolenia przyjrzymy się funkcjonowaniu imigrantów w nowym miejscu. Z jednej strony weźmiemy pod uwagę perspektywę oddolną, ukazującą punkt widzenia samych imigrantów. Interesować nas będą różne czynniki i doświadczenia migrantów wpływające na proces szeroko rozumianej integracji, zarówno te sprzyjające, jak i utrudniające funkcjonowanie w nowym otoczeniu. Z drugiej strony przyjrzymy się rzeczywistości jaką stwarza społeczeństwo przyjmujące w kontekście tych aspektów, które znacząco wpływają na doświadczenie imigrantów. Wszak ostatecznie ich doświadczenie jest wypadkową obu tych perspektyw, wszyscy oni starają się podołać warunkom, jakie stawia przed nimi państwo przyjmujące, sprostać wymogom administracyjnym, ułożyć sobie życie w nowym miejscu. Szkolenie będzie miało formę łączoną: wykładową i szkoleniową.
Prowadząca: Mgr Karolina Sydow, antropolożka kultury, członkini Centrum Badań Migracyjnych UAM, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

LINK do formularza zgłoszeniowego na szkolenia dla doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych / instytucji.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Oferta

Zaproszenie do udziału

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Programowego serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, która odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbiorcami konferencji będą przedstawiciele środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania, a także osoby pracujące na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawiciele placówek oświatowych czy działacze społeczni. Zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących na co dzień z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Nabór zgłoszeń trwa do 31 stycznia 2016 r. Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie: TUTAJ.
Komunikat konferencyjny nr 1: LINK.