Rejestracja na szkolenia

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy propozycje szkoleń, które odbędą się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”. Rejestracja na szkolenia potrwa do 6 kwietnia 2016 r. do godz. 20:00.Na jedno szkolenie możemy przyjąć 15 osób, stad liczy się kolejność zgłoszeń.

DLA DOKTORANTÓW, PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH / INSTYTUCJI

>>> Szkolenie nr 1 (sala 507, budynek D):

„Historie tworzą ludzi, którzy tworzą historie” – seria filmowa „Narracje Migrantów” jako narzędzie wspierania integracji w klasie wielokulturowej

Opis: Podczas warsztatu zaprezentowana zostanie seria filmowa „Narracje Migrantów” wyprodukowana przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) a także materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem filmów (scenariusze  ćwiczeń, propozycje tematów do dyskusji). Warsztat jest adresowany do osób, które chcą wykorzystywać narzędzie, jakim są filmy w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w celu zwiększania wiedzy o takich zjawiskach jak: uchodźstwo, równe traktowanie, przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji, przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość, kolor skóry, wyznanie.
Prowadząca: Mgr Agnieszka Kozakoszczak, trenerka antydyskryminacyjna, członkini zarządu i koordynatorka programu edukacyjnego w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

>>> Szkolenie nr 2 (sala 308, budynek D):

Między integracją a odrzuceniem. Perspektywa cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego – przypadek Poznania

Opis: Wychodzę z założenia, że pomimo narastającej krytyki, integracja pozostaje najbardziej optymalnym sposobem radzenia sobie z konsekwencjami masowych migracji. Będąc rodzajem kompromisu między zdyskredytowaną polityką asymilacyjną a odrzuceniem i marginalizacją, jako jedyna stwarza szansę na harmonijne uczestnictwo imigrantów w życiu społeczeństwa przyjmującego przy poszanowaniu ich odrębności kulturowej. W ramach szkolenia przyjrzymy się funkcjonowaniu imigrantów w nowym miejscu. Z jednej strony weźmiemy pod uwagę perspektywę oddolną, ukazującą punkt widzenia samych imigrantów. Interesować nas będą różne czynniki i doświadczenia migrantów wpływające na proces szeroko rozumianej integracji, zarówno te sprzyjające, jak i utrudniające funkcjonowanie w nowym otoczeniu. Z drugiej strony przyjrzymy się rzeczywistości jaką stwarza społeczeństwo przyjmujące w kontekście tych aspektów, które znacząco wpływają na doświadczenie imigrantów. Wszak ostatecznie ich doświadczenie jest wypadkową obu tych perspektyw, wszyscy oni starają się podołać warunkom, jakie stawia przed nimi państwo przyjmujące, sprostać wymogom administracyjnym, ułożyć sobie życie w nowym miejscu. Szkolenie będzie miało formę łączoną: wykładową i szkoleniową.
Prowadząca: Mgr Karolina Sydow, antropolożka kultury, członkini Centrum Badań Migracyjnych UAM, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

LINK do formularza zgłoszeniowego na szkolenia dla doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych / instytucji.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Oferta