Rejestracja na szkolenia

Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy propozycje szkoleń, które odbędą się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”. Rejestracja na szkolenia potrwa do 6 kwietnia 2016 r. do godz. 20:00.Na jedno szkolenie możemy przyjąć 15 osób, stad liczy się kolejność zgłoszeń.

DLA DOKTORANTÓW, PRACOWNIKÓW UCZELNI WYŻSZYCH / INSTYTUCJI

>>> Szkolenie nr 1 (sala 507, budynek D):

„Historie tworzą ludzi, którzy tworzą historie” – seria filmowa „Narracje Migrantów” jako narzędzie wspierania integracji w klasie wielokulturowej

Opis: Podczas warsztatu zaprezentowana zostanie seria filmowa „Narracje Migrantów” wyprodukowana przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) a także materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem filmów (scenariusze  ćwiczeń, propozycje tematów do dyskusji). Warsztat jest adresowany do osób, które chcą wykorzystywać narzędzie, jakim są filmy w pracy edukacyjnej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w celu zwiększania wiedzy o takich zjawiskach jak: uchodźstwo, równe traktowanie, przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji, przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu m.in. ze względu na pochodzenie, narodowość, kolor skóry, wyznanie.
Prowadząca: Mgr Agnieszka Kozakoszczak, trenerka antydyskryminacyjna, członkini zarządu i koordynatorka programu edukacyjnego w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

>>> Szkolenie nr 2 (sala 308, budynek D):

Między integracją a odrzuceniem. Perspektywa cudzoziemców i społeczeństwa przyjmującego – przypadek Poznania

Opis: Wychodzę z założenia, że pomimo narastającej krytyki, integracja pozostaje najbardziej optymalnym sposobem radzenia sobie z konsekwencjami masowych migracji. Będąc rodzajem kompromisu między zdyskredytowaną polityką asymilacyjną a odrzuceniem i marginalizacją, jako jedyna stwarza szansę na harmonijne uczestnictwo imigrantów w życiu społeczeństwa przyjmującego przy poszanowaniu ich odrębności kulturowej. W ramach szkolenia przyjrzymy się funkcjonowaniu imigrantów w nowym miejscu. Z jednej strony weźmiemy pod uwagę perspektywę oddolną, ukazującą punkt widzenia samych imigrantów. Interesować nas będą różne czynniki i doświadczenia migrantów wpływające na proces szeroko rozumianej integracji, zarówno te sprzyjające, jak i utrudniające funkcjonowanie w nowym otoczeniu. Z drugiej strony przyjrzymy się rzeczywistości jaką stwarza społeczeństwo przyjmujące w kontekście tych aspektów, które znacząco wpływają na doświadczenie imigrantów. Wszak ostatecznie ich doświadczenie jest wypadkową obu tych perspektyw, wszyscy oni starają się podołać warunkom, jakie stawia przed nimi państwo przyjmujące, sprostać wymogom administracyjnym, ułożyć sobie życie w nowym miejscu. Szkolenie będzie miało formę łączoną: wykładową i szkoleniową.
Prowadząca: Mgr Karolina Sydow, antropolożka kultury, członkini Centrum Badań Migracyjnych UAM, doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

LINK do formularza zgłoszeniowego na szkolenia dla doktorantów oraz pracowników uczelni wyższych / instytucji.

DLA STUDENTÓW

>>> Szkolenie nr 1 (sala C, budynek D):

Streetworking – metoda (od)dawania głosu cudzoziemcom

Opis: Streetworking – metoda indywidualnego, bezpośredniego wsparcia poza siedzibą biura, która daje możliwość m.in. towarzyszenia migrantom w zmaganiach integracyjnych. Jest to rodzaj obserwacji, która nie polega na zdystansowanym przyglądaniu się, ale na codziennym kontakcie z członkami różnych społeczności. Dzięki asystowaniu migrantom, jesteśmy w stanie poznać z jakimi barierami czy problemami stykają się w życiu codziennym. Jest to również pomocne narzędzie do diagnozowania ich potrzeb, o którym opowiem na podstawie mojego doświadczenia pracy w Migrant Info Point, czyli punkcie informacyjno-doradczym dla cudzoziemców w Poznaniu.
Prowadząca: Mgr Agata Kochaniewicz, doradczyni cudzoziemców w punkcie Migrant Info Point, badaczka migracji, trenerka z zakresu wielokulturowości

>>> Szkolenie nr 2 (sala 512, budynek D):

Jak przeżyć zderzenie z „górą lodową”? – czyli rzecz o stresie akulturacyjnym

Opis: Spotkanie szkoleniowe jest skierowane do osób, które są zainteresowane tematyką sprawnego funkcjonowania w aspekcie psychologicznym i społecznym w warunkach zmiany miejsca zamieszkania, związanej z jednoczesną zmianą otoczenia kulturowego. Dłuższy wyjazd za granicę stawia przed nami nowe wyzwanie – mniejszy bądź większy stres, który pojawia się na skutek pierwszego kontaktu z odmiennością kulturową. W wyniku tych kontaktów, możemy z jednej strony poszerzyć nasze horyzonty myślowe, lecz z drugiej strony istnieje ryzyko izolacji od tego, co jest niezrozumiałe i co podczas pierwszego wrażenia wydaje się dziwne, obce a tym samym nieakceptowalne. Czym jest stres akulturacyjny? Jakie są jego uwarunkowania? Jak sobie z nim radzić? Znajomość odpowiedzi na te pytania a także na wiele innych oraz umiejętność ich integracji w życiu pomaga wykorzystywać różnice między kulturami i uczynić z nich wartość.
Prowadząca: Mgr Katarzyna Banaszak, doktorantka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, koordynatorka międzynarodowych projektów w Afryce oraz w Ameryce Południowej, opiekun Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej

LINK do formularza zgłoszeniowego na szkolenia dla studentów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.